متن و ترجمه Murder One

آهنگ زیبای Murder One آهنگ یادبودیست که پس از مرگ Lemmy که به پدرخوانده متال معروفست و یکی از پایه گذاران این سبک است خوانده شده. او در دسامبر 2015 از دنیا رفت و اعضای متالیکا ارادت زیادی به این هنرمند داشتند و چندین آهنگش را هم بازخوانی کردند. همچنین میتوان از دید دیگر گفت درباره ی سختی های زندگی و نیاز به قوی بودن خوانده شده.

دانلود آهنگ

One crown

یک اسطوره

Shines on through the sound

با صدایش درخشید
One crown

یک اسطوره
Born to lose

متولد شد تا ببازد
One man

یک مرد (واقعی)
Does not give a damn

هیچوقت ناسزا نمیگه
One man

یک مرد
No excuse

بهانه تراشی هم نمیکنه

Aces wild

قهرمانان وحشی (نام یک کتاب)
Aces high

خلبانان بلند مرتبه ( نام یک فیلم)
All the aces

تمام قهرمانان
Aces ’til you die

قهرمان بودن تا زمانی که مردی (الان دیگه با مرگ تو قهرمانی وجود نداره و قهرمانی رو تو معنا میکردی!)

White lines fading

خطوط سفید محو میشن
The iron horse rolls on and on and on

اسب آهنی مدام پیچ و تاب میخوره (یک فیلم)

Hear your thunder

غرش تورو میشنوم
Still feeding back

هنوزم انعکاس داره
Still hear your thunder

هنوزم صدای غرشت میاد
The man in black

مرد سیاهپوش
Born to lose

به دنیا اومدی که ببازی
Living to win

اما زندگی ات با هدف بردن بود

One fist

یک مشت
Hammers through the mist

درون مه کوبیده میشود
One fist

یک مشت
Steady on
آرام باش!
One heart

یک قلب
Die hard from the start

از همون ابتدا مرد
One heart

یک قلب
Beats its song

صداشو کوبید

Murder all

قتل همه!
Murder one

قتل یه نفر
Give me murder

منو بکش
Second class to none

درجه دو ها هیکدام

Headlights fading

چراغای ماشین محو میشن
The iron horse rolls on and on and on

Hear your thunder
Still feeding back
Still hear your thunder
The man in black
Born to lose
Living to win

Hear your thunder
Still feeding back
I still hear your thunder
The man in black
Born to lose
No excuse

‘Til the end

تا آخر
Been living to win

زنده بود تا ببرد
Been living to win