آلبوم Hardwired…to self distruct

آلبوم زیبای Hardwired…to self distruct (تنظیم شده برای نابود کردن خود) از بزرگترین بند متال، یعنی متالیکا پس از 8 سال انتظار در اواخر سال 2016 منتشر شد. تقدیم به شما…   01 Hardwired دانلود...