دسته: گروه های ایرانی

band name padra

پادرا

تِرَش متال :Thrash metal به‌عنوان اصلی‌ترین سبک مشتق از هوی متال شناخته می‌شود. گیتاری پرخاش‌گر، سرعتی، تکنیکی، جوی سنگین که عموماً چیزی ناموزون و فراتر از ملودی می‌نوازد. چیزی که شاید در اوایل کار...

وایلت کلد

وایلت کلد/Violet Cold

“وایلت کلد/Violet Cold”پروژه شخصی هنرمند آذربایجانی،امین ژولیه میباشد. او در سال 2013 به تنهایی بند را تشکیل داد و به صورت انفرادی به کار بند ادامه داد. سبک این گروه را میتوان در چارچوب...