متن و ترجمه Halo On Fire

آهنگ فوق العاده Halo On Fire بخش اولش به دعوت های خدا از انسان اشاره میکند و بخش دومش به وسوسه های شیطان و انسان در این بین واقعا نمیداند کدام راه را برود اما در انتها با تفکر و محاسبه موفق میشود با تاریکی و پلیدی خداحافظی کند و راه خدا را برود…

دانلود آهنگ

Obey, obey
اطاعت کن، اطاعت کن!

Come won’t you stay
بیا و توقف نکن

Sincere, sincere
صاف و صادق، صاف و صادق

All ends in tears
(درسته) همه ی پایان ها ها با گریه است

Endure, endure
(اما) تحمل کن، تحمل کن!

Thoughts most impure
فکر ها خیلی کثیفه

Concede, concede
تصدیق کن، تصدیق کن

But both shall we bleed
اما هر دومون باید خونریزی کنیم!

Oh, Halo On Fire
حاله روی آتش!

The midnight knows it well
نیمه شب اونو خوب میشناسه

Fast, is desire
هوسرانی مطلوب ماست

Creates another hell
جهنم دیگری رو میسازه

I fear to turn on the light
من میترسم چراغ رو روشن کنم

For the darkness won’t go away
چون تاریکی نخواهد رفت!

Fast, is desire
Turn out the light
Halo on fire

Allure, allure
طمع، طمع!

Sweetness obscure
شیرینی محو کردن

Abide, abide
پایداری، پایداری!

Secrets inside
راز های دل

Deprive, deprive
محروم کن، محروم کن!

To feel so alive
برای اینکه احساس کنی خیلی سرزنده ای!

Obey, obey
اطاعت کن، اطاعت کن!

Just don’t turn away
اصلا روی مگردان!

Oh, Halo on fire
The midnight knows it well
Fast, is desire
Creates another hell
I fear to turn on the light
For the darkness won’t go away
Fast, is desire
Turn out the light
Halo on fire

Prayers cannot get through
دعا ها دیگر به خدا نمیرسند!

Return to sender
به دعا کننده برمیگردند

Unto which of you
در برابر کدامتان… (خدا یا شیطان؟)

Shall I surrender
باید تسلیم بشم؟!

Twisting in disguise
اگر خود را به قیافه دیگری تبدیل کنم (بسمت شیطان بروم)

Dark resurrection
قیامت تاریکی در پیش خواهم داشت!

Lighting up the skies
آسمان ها را روشن میکند

Wicked perfection
کمال بدی هایم

Too dark to sleep
برای خوابیدن خیلی تاریکه!

Can’t slip away
نمیشه آهسته راهی شد

Open or close
چه باز چه بسته

My eyes betray
چشمای من (در قیامت) لو میدن!

Beyond the black
در ماورای سیاهی

Come won’t you stay
بیا و وای نستا!

Hello darkness, say goodbye

سلام تاریکی! خداحافظی کن (دیگه نمیخوام ببینمت)
Hello darkness, say goodbye
Hello darkness, say goodbye