متالهد کیست؟

متالهد کسی هست که آهنگ‌های متال گوش میده.   متالهد, با موسیقی سبک متال انس میگیره و با درهم آمیخته شدن سازهای سبک متال کیف میکنه و همزمان از کلام هم حداکثر استفاده رو...